Projekty

Implementace krajského akčního plánu II.

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je partnerem projektu Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Účastníme se klíčové aktivity č. 4 – Podpora rovných příležitostí, v rámci které podporujeme pedagogické pracovníky – především školní psychology, školní speciální pedagogy, asistenty pedagoga a pracovníky MŠ. Poskytujeme jim metodickou podporu skrze zřízenou platformu, ale také individuálně. Zajišťujeme také informační servis, sdílení na WhatsApp skupině, síťovaní. Pro zapojení do projektu se výše uvedení pracovníci mohou hlásit o podrobnější informace na této adrese: mrazkova@pppsk.cz

Dále poskytujeme kurzy pro pedagogické pracovníky škol Středočeského kraje, informace o nich naleznete na: https://ikap.kr-stredocesky.cz/me

Za realizační tým PPP SK – projekt I KAP II
Mgr. Jana Mrázková