PPP Středočeského kraje

Implementace krajského akčního plánu II.

Účastníme se klíčové aktivity č. 4 – Podpora rovných příležitostí, v rámci které podporujeme pedagogické pracovníky – především školní psychology, školní speciální pedagogy, asistenty pedagoga a pracovníky MŠ. Poskytujeme jim metodickou podporu skrze zřízenou platformu, ale také individuálně. Zajišťujeme také informační servis, sdílení na WhatsApp skupině, síťovaní.

Zapojení do projektu

Pro zapojení do projektu se výše uvedení pracovníci mohou hlásit o podrobnější informace na této adrese: mrazkova@pppsk.cz

Dále poskytujeme kurzy pro pedagogické pracovníky škol Středočeského kraje, informace o nich naleznete na:
https://ikap.kr-stredocesky.cz/me

Za realizační tým PPP SK – projekt I KAP II
Mgr. Jana Mrázková

Navštivte nás

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vás přivítáme v některé z našich poboček.