PPP Středočeského kraje

Ochrana Oznamovatelů – Whistleblowing

Na tomto místě můžete podat oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů a upozornit tak na nezákonné jednání nás jakožto Vašeho zaměstnavatele.

Oznámení mohou podat
  1. zaměstnanci PPP;
  2. uchazeči o zaměstnání;
  3. zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ);
  4. stážisté a dobrovolníci;
  5. osoby samostatně výdělečně činné;
  6. další dodavatelé PPP (dále jen „zaměstnanci“).

Z podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou vyloučeny ostatní osoby. Oznámení tak nemohou tímto způsobem podat například klienti, zákonní zástupci klientů či veřejnost.

Zaměstnanci mohou učinit oznámení buď prostřednictvím interního oznamovacího systému, nebo externího oznamovacího systému. Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Oznámení doporučujeme učinit prostřednictvím interního oznamovacího systému, který PPP za tímto účelem zřídila.

Oznámení učiněné prostřednictvím interního oznamovacího systému prošetří příslušná osoba, kterou je Štěpán Holub a zastupující příslušná osoba Alice Kubů Frýbová, e-mail: oznamovatel@holubova.cz, tel.: +420 212 242 095.

Oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému zasílejte na oznamovatel@holubova.cz.

Dále je možné oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému učinit

  1. poštou na adresu Holubová advokáti s.r.o., Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8,
  2. telefonicky na +420 212 242 095 nebo
  3. osobně po předchozí domluvě, nejpozději do 14 dnů od žádosti oznamovatele. O ústním oznámení se pořizuje záznam, přičemž oznamovatel má možnost se k záznamu vyjádřit.

Podání učiněné prostřednictvím externího oznamovacího systému prošetří pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti.
Více informací zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Upozorňujeme, že ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží osobám, které učinily vědomě nepravdivé oznámení.