Vítejte na našich stránkách

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je nástupnickou organizací dvanácti sloučených pedagogicko-psychologických poraden Středočeského kraje, které jsou dnes jejími odloučenými pracovišti.

Ke sloučení těchto příspěvkových organizací došlo ke dni 1.1.2005 na základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje (usnesení č. 46-21/2004/ZK ze dne 10. září 2004).

více informací

Výběr pracovištěKontakt na ředitelství PPP Stř. kraje

Jaselská 826
Kolín
280 02

reditelstvi@pppsk.cz

tel.: 321 717 168
fax : 321 717 168
mob.: 732 711 206


ředitelka:
PhDr. Jaroslava Štětinová

zást. ředitelky:
PhDr. Pavla Cimlerová

zást. ředitelky:
PhDr. Helena Stejskalová

Informace

Vážení klienti,
od pondělí 16.3.2020 je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové žádosti o poskytnutí poradenské služby. Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, přeobjednáme a budeme je dle situace telefonicky kontaktovat.Konzultace PAS


Informace pro rodiče dětí, kteří zvažují žádost o odklad školní docházky.

Vážení rodiče, naše poradenské zařízení bude provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. K zápisu prosím dodejte škole informaci, že zvažujete odklad. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to do 31. 8. 2020.
Doporučující posouzení k odkladu školní docházky již vyšetřených dětí na základě žádosti zákonného zástupce (stačí e-mailem) zašleme do datové schránky škole uvedené v žádosti. Pokud rodiče vlastní datovou schránku pro fyzickou osobu, můžeme zprávu a doporučení zaslat touto cestou.PPP Středočeského kraje je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje