Výběr pracoviště

Informace

Pokyny pro návštěvníky a klienty všech pracovišť PPP SK (COVID-19).

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. V průběhu poskytování poradenské služby používají ochranné roušky nebo obličejové štíty. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.

Před návštěvou PPP prosíme o důsledné dodržování následujících pokynů:
  • dítě i doprovod musí mít zakryta ústa a nos!!! Děti s povolenou výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst mohou absolvovat vyšetření bez obličejové ochrany.
  • doprovod dítěte tvoří pouze jedna dospělá osoba (1+1)
  • poradenská služba je poskytnuta pouze zdravému dítěti a zdravému doprovodu dítěte (v případě zdravotních obtíží požádejte telefonicky o nový termín)
  • dítě ani dospělý nesmí být v karanténě
  • dodržovat čas a pokyny pracovníků PPP
Při příchodu do poradny:
  • dezinfekce rukou
  • vyplnění a podpis epidemiologického dotazníku (u příslušného odborného pracovníka)
Po vyšetření:
  • rodiče i dítě bez zbytečného prodlení opustí budovu
Pro komunikaci s PPP upřednostňujte kontakt telefonicky a emailem (viz kontakty).

Žádost o vyšetření

Konzultace PAS


PPP Středočeského kraje je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje


Detail projektu